Waarom je tenen laten lezen

‘What You See Is What You Get’

Door het laten lezen van je tenen kan je evenwicht brengen in je doen en laten, door te achterhalen waar je sterke of minder sterke punten zitten.

Tenen lezen is een systeem dat het mogelijk maakt iemands karakter, persoonlijkheid en gedrag te analyseren door de tenen te interpreteren.
Hiermee kan je mensen helpen zichzelf beter te leren begrijpen, inzicht en kennis te krijgen over zichzelf maar vooral hen bewust maken…..

De vorm en stand van je tenen

De vorm van je tenen staat vast. Daar ben je mee geboren en die kun je niet veranderen, maar de vorm zegt wel iets over het karakter.
De vorm van de teen, in verhouding tot de andere tenen, geeft aan in welke mate de eigenschap aanwezig is.
Zo geeft een stevige teen bijvoorbeeld aan dat de karaktertrek sterk vertegenwoordigd is.

De stand van je tenen daarentegen verandert wel door prikkels die je van buitenaf krijgt. Deze veranderen voortdurend naargelang je zelf verandert
Je tenen weerspiegelen immers jezelf en hoe je ervoor staat. De stand zegt meer iets over je persoonlijkheid, en hoe je met bepaalde zaken omgaat.
De stand van de tenen laat zien hoe die eigenschappen zich hebben ontwikkeld in de loop der jaren van je leven.

Relatie tussen karakters en gedragingen

Er wordt een relatie gelegd tussen het beeld dat tenen aanbieden en de menselijke karakters en gedragingen. Iedere teen presenteert een andere eigenschap, zo is er bijvoorbeeld:

Daarnaast kan een teen bijvoorbeeld rond of hoekig zijn, wat dan duidt op ‘diplomatie’ of ‘recht voor de raap’ gedrag.

Kortom, tenen tonen hoe er met het gevoel en verstand wordt omgegaan, welke sterke en minder sterke kanten er in het karakter zitten en of iemand veel of weinig energie aan de dag brengt. Meer nog, tenen vertellen ook hoe je omgaat met anderen, enz….

Overtuigd en wil je een afspraak maken?

Alle behandelingen worden gegeven in de praktijk te Edegem. Opgelet, ik werk enkel op afspraak.